Bạn đang chơi TDK ở tỉnh/thành phố nào?
TP.HCM
Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
Cần Thơ
Nha Trang (Khánh Hòa)
Khu vực khác

Nâng cấp hệ thống đăng nhập

24/01/2010

 

Chào các bạn,
 
Chúng tôi đang tiến hành nâng cấp hệ thống đăng nhập TDK trong vòng 30 phút để khắc phục lỗi không thể đăng nhập và tạo nhân vật.

Chúng tôi sẽ có thông báo khi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Xin cảm ơn,
Ban Điều Hành TDK Online.