Bạn đang chơi TDK ở tỉnh/thành phố nào?
TP.HCM
Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
Cần Thơ
Nha Trang (Khánh Hòa)
Khu vực khác

Cách thức để có thể đăng nhập vào TDK

24/01/2010

 

Chào các bạn,

Xin các bạn lưu ý, mã thử nghiệm mà các bạn đã nhận được
chỉ dùng để kích hoạt tài khoản Gate Passport.
 
Sau đó, bạn phải dùng tài khoản Gate Passport (email và mật khẩu) để đăng nhập vào game Tây Du Ký.
 
Bất kỳ trường hợp nào sử dụng mã thử nghiệm để đăng nhập vào game sẽ bị thất bại.
 
Ban điều hành TDK Online