Bạn đang chơi TDK ở tỉnh/thành phố nào?
TP.HCM
Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
Cần Thơ
Nha Trang (Khánh Hòa)
Khu vực khác

Hướng dẫn nhận thưởng từ Thái Bạch Kim Tinh

01/07/2013

Kính chào quý đồng đạo,

N

hằm hướng dẫn những đồng đạo lần đầu tiên bước vào thế giới Tây Du Ký, chưa nắm rõ việc nhận thưởng vật phẩm ingame ra sao, xin mời hào kiệt tham khảo hướng dẫn nhận thưởng vật phẩm của tất cả các sự kiện tại Thái Bạch Kim Tinh.

Bước 1

Đến Trường An (133,430) gặp Thái Bạch Kim Tinh bằng cách nhấn phím tab, gõ tọa độ vào vị trí bôi đỏ như trong hình.

Hoặc đến Ngạo Lai Thôn (97,135) gặp Thái Bạch Kim Tinh bằng cách nhấn phím tab, gõ tọa độ vào vị trí bôi đỏ như trong hình.

Bước 2

Nhấp chuột vào Thái Bạch Kim Tinh, chọn Hoạt động lĩnh thưởng.

Bước 3

Muốn nhận thưởng sự kiện nào thì nhấp chuột vào dòng chữ mang tên sự kiện đó.

Bước 4

Nhấp chuột vào hình ảnh từng vật phẩm muốn nhận và chọn Lĩnh nhận.

Lưu ýPhần thưởng chỉ lưu giữ trong vòng 2 tuần kể từ ngày sự kiện kết thúc, đồng đạo cần nhận sớm để bảo toàn phần thưởng.

Bắc Đẩu chấp bút