Bạn đang chơi TDK ở tỉnh/thành phố nào?
TP.HCM
Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
Cần Thơ
Nha Trang (Khánh Hòa)
Khu vực khác

Vân Trung Tiên Duyên - Truy tiên lĩnh thưởng

21/05/2010


 

Kính chào quý võ lâm đồng đạo!

 

Thần tiên cũng có lúc cảm thấy buồn chán. Muốn đến nhân gian nhưng lại sợ rằng người phàm không còn cảm thấy sự thần bí của họ và không còn tôn sùng họ như trước.

 

Cũng từ đó mà nhiệm vụ  Vân Trung Tiên Duyên ra mắt. Một số thần tiên bèn ẩn giấu trên không để đồng đạo kiếm tìm. Nếu đồng đạo hoàn thành nhiệm vụ mà họ giao phó, sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng bất ngờ.

 

 

1. Điều kiện tham gia:

 

Đồng đạo cấp 20 trở lên mới có thể nhận nhiệm vụ.

2. Thời gian hoạt động

- Hoạt động diễn ra vào 13h00, 17h00, 20h00 mỗi ngày.

- Đồng đạo có thể nhận nhiệm vụ hoạt động tại các NPC hoạt động.

- Mỗi ngày có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này 3 lần.
 

3. Quy trình hoạt động

 

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, đồng đạo có thể tìm các NPC xuất hiện trên không tại các bản đồ lớn ngoại trừ Ích Châu và Biên Giới, và nhận nhiệm vụ mà thần tiên ủy thác.

 

- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được những phần thưởng khá hậu hĩnh. Mỗi thần tiên chỉ  xuất hiện trong 1 thời gian ngắn, nên đồng đạo phải biết nắm bắt cơ hội!

 

- Nhiệm vụ Tiên Duyên rất đơn giản, thần tiên đối thoại với đồng đạo vài câu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cái khó là tìm được thần tiên không phải dễ dàng.

 

4. Phần thưởng

- Hoàn thành nhiệm vụ Vân Trung Tiên Duyên sẽ nhận được kinh nghiệm, vàng cố định, 5 Hoa Hồng, 5 Tinh Chế Lễ Hoa và 6 loại sách Tài hoa.
 

Phần thưởng

Kinh nghiệm

Tiền Vàng

5 Hoa Hồng

5 Tinh Chế Lễ Hoa

6 loại sách tài hoa


- Ngoài ra, nhiệm vụ hoạt động còn thưởng Đan Sa, tùy theo pháp lực cao hay thấp, thần tiên chia thành 3 tầng lớp, nhiệm vụ của các thần tiên có tầng lớp khác nhau sẽ thưởng các loại Đan Sa khác nhau.

5. Danh sách thần tiên

 

6 vị Đại Tiên

 

STT

Tên NPC

Hình ảnh

1

Lý Thiên Vương Vân Du

2

Hậu Nghệ Tiên Vân Du

3

Thái Thượng Lão Quân Vân Du

4

Trấn Nguyên Đại Tiên Vân Du

5

Du Quan Âm Bồ Tát Vân

6

Đại Bàng Kim Điêu Vân Du

 

9 vị Thượng Tiên

 

STT

Tên NPC

Hình ảnh

1

Na Tra Vân Du

2

Xích Cước Đại Tiên Vân Du

3

Nhị Lang Chân Quân Vân Du

4

Đông Hải Long Vương Vân Du

5

Sơn Thần Vân Du

6

Long Nữ Vân Du

7

Thái Bạch Kim Tinh Vân Du

8

Hồ Tiên Vân Du

9

Cự Linh Thần Vân Du 

 

15 vị Tiểu Tiên

 

STT

Tên NPC

Hình ảnh

1

Đông Hải Thần Nữ Vân Du

2

Khuê Mộc Lang Tinh Quân Vân Du

3

Lăng Yến Cư Sĩ Vân Du

4

Ngọc Thố Vân Du

5

Thủ Sơn Đại Thần Vân Du

6

Tiểu Bạch Long Vân Du

7

Thế Ngoại Cao Nhân Vân Du

8

Cửu Thiên Huyền Nữ Vân Du

9

Long Cung Đại Tướng Vân Du

10

Tam Thanh Đạo Nhân Vân Du

11

Thiên Binh Hiệu Úy Vân Du

12

Hoa Thần Vân Du

13

Chấp Minh Thần Quân Vân Du

14

Dực Thánh Chân Quân Vân Du

15

Khương Nữ Vân Du

 

 

Kinh nghiệm tìm kiếm tọa độ các vị thần tiên

 

 

Bắc Đẩu chấp bút.