Hướng dẫn tải game

 

Để tham gia game Tây Du Ký, bạn cần tải game về máy theo một trong những cách sau:

 

Bản cài đặt (Đầy đủ)

 

Bản đầy đủ 1.0.13.1 Tay_Du_Ky.zip
Kiểm tra file (MD5) Tay_Du_Ky.txt
Bản Client 70M (đồ họa ban đầu chấp nhận được) TDK_Dinh_Hai_Than_Cham_70Mb.exe

 

Bản cập nhật (manual patch)

 

Manual Patch (1.0.12.6 - 1.0.13.1) TayDuKy_10300001.exe
Manual Patch (1.0.13.1 - 1.0.13.2) TayDuKy_101302.exe
Kiểm tra bản 1.0.13.2 (MD5) TayDuKy_101302.txt