Bạn đang chơi TDK ở tỉnh/thành phố nào?
TP.HCM
Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
Cần Thơ
Nha Trang (Khánh Hòa)
Khu vực khác

Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành : Tất cả các phiên bản Window (Win9x / Win2k / XP / Vista )
» Yêu cầu khác :

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium III 800M
Memory 256 MB
VGA 32MB Video Card Memory
HDD 1.5GB
Yêu cầu đề nghị
CPU Intel Pentium 4 1.4Ghz trở lên
Memory 512MB hoặc cao hơn
VGA 64MB Video Card Memory, DirectX9.0c
HDD 5GB
Download
Khu vực : Máy chủ :
Bản cài đặt
Bản đầy đủ 1.0.17.0 TDK-1.0.17.0_Full.zip

Chia nhỏ
Manual Patch TDK_102160007-102170000_manual.exe

Chia nhỏ
Bản chia nhỏ 1 (Direct Link) TDK-1.0.17.0_Full.zip.001
Bản chia nhỏ 2 (Direct Link) TDK-1.0.17.0_Full.zip.002
Bản chia nhỏ 3 (Direct Link) TDK-1.0.17.0_Full.zip.003
Bản chia nhỏ 4 (Direct Link) TDK-1.0.17.0_Full.zip.004
Bản chia nhỏ 5 (Direct Link) TDK-1.0.17.0_Full.zip.005
Bản chia nhỏ 6 (Direct Link) TDK-1.0.17.0_Full.zip.006
Bản chia nhỏ 7 (Direct Link) TDK-1.0.17.0_Full.zip.007
Bản chia nhỏ 8 (Direct Link) TDK-1.0.17.0_Full.zip.008
Bản MD5 TDK-1.0.17.0_MD5.txt
Yêu cầu hệ thống

» Yêu cầu máy phải cài DirectX 9.0c trở lên